Sponsors

Arpadis Azelis
Barentz Brenntag
Feedway Caldic
Ecochem International NV Feedway
IMCD Kreglinger Specialities
Manuchar Prayon
Radar Mecker Univar
Trafuco GF
Road Chemie

Uw logo hier?

Nieuws

Laatste nieuws

BIOCIDES - EUROPESE COMMISSIE PUBLICEERT TWEE NIEUWE UITVOERINGSVERORDENINGEN EN EEN UITVOERINGSBESLUIT

9/1/2018 • Tijdens de maand december 2017 heeft de Europese Commissie twee nieuwe Uitvoeringsverordeningen en n Uitvoeringsbesluit aangaande biocides gepubliceerd. Het gaat voornamelijk over volgende toepassingen :

  • Twee Uitvoeringsverordeningen voor de goedkeuring van substantie' s als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van bepaalde productsoorten :
   • In die verordeningen wordt de datum van het verstrijken van de goedkeuring aangegeven.
   • Tevens geldt deze goedkeuring slechts mits het naleven van de in bijlage vastgestelde specificatie' s en voorwaarden.
   • Zie hieronder de Uitvoeringsverordeningen per werkzame stof :
    • UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2326 VAN DE COMMISSIE van 14 december 2017 tot goedkeuring van imiprothrine als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 18.
    • UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2327 VAN DE COMMISSIE van 14 december 2017 tot goedkeuring van 2-methyl-1,2-benzisothiazool-3(2H)-on als werkzame stof voor gebruik in biociden van productsoort 6.

  • En Uitvoeringsbesluit voor de verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van substantie' s als werkzame stof voor gebruik in biociden van bepaalde productsoorten : 
   • In dit besluit wordt de datum van het verstrijken van de goedkeuring aangegeven.
   • Tevens wordt deze goedkeuring slechts verlengd mits het naleven van de in bijlage vastgestelde specificatie' s en voorwaarden.
   • Zie hieronder het de Uitvoeringsbesluit per werkzame stof :
    • UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/2334 VAN DE COMMISSIE van 14 december 2017 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van creosoot voor gebruik in biociden van productsoort 8.Jacques Declercq - Secretary General


 

 

Al het nieuws