Sponsors Sponsors

Arpadis Azelis
Barentz Brenntag
Feedway Caldic
Ecochem International NV Feedway
IMCD Kreglinger Specialities
Manuchar Prayon
Radar Mecker Univar
Trafuco Road Chemie
UNIPEX

Uw logo hier?

Nieuws

Laatste nieuws

CLP - PUBLICATIE VAN DE 11th ATP EN DE 13th ATP

20/11/2018
 • Bijgevoegd vindt U het 11th ATP - Adaptation to Technical and Scientific Progress - tot de CLP, dat door de Europese Commissie werd gepubliceerd op 16 april 2018.

VERORDENING (EU) 2018/669 VAN DE COMMISSIE van 16 april 2018

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang  • Dit 11th ATP zal van toepassing zijn vanaf 1 december 2019 voor substantie' s en mengsels.

  • Dit 11th ATP past de CLP Regulation aan met classificatie' s van substantie' s op basis van adviezen van het Risk Assessment Committee - RAC. 

 • Tevens vindt U bijgevoegd het 13th ATP - Adaptation to Technical and Scientific Progress - tot de CLP, dat door de Europese Commissie werd gepubliceerd op 4 oktober 2018.

VERORDENING (EU) 2018/1480 VAN DE COMMISSIE van 4 oktober 2018

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie


  • Punt 1 en punt 2, onder a), van de bijlage van dit 13th ATP zijn van toepassing vanaf 1 december 2019. 
  • Punt 2, onder b) tot en met e), van de bijlage van dit 13th ATP zijn van toepassing vanaf 1 mei 2020.

  • Dit 13th ATP voorziet ook een rectificatie van het 10th ATP.

  • Dit 13th ATP past de CLP Regulation aan met classificatie' s van substantie' s in Annex VI op basis van adviezen van het Risk Assessment Committee - RAC. Er zijn 18 aanpassingen en 16 nieuwe toevoegingen gebeurd.

  • Een van de belangrijkste toevoegingen betreft het conserveermiddel methylisothiazolinone (MIT), dat een specifieke concentratielimiet is toegewezen van 15 ppm, wat substantieel lager is dan de 0,1 % concentratie limiet die in het algemeen wordt toegepast bij categorie 1A huidallergenen. Dit zou wel eens het einde van MIT op de markt kunnen betekenen daar dit niet meer effectief is op 15 ppm.

 • Het 12th ATP is nog niet wettelijk klaar en werd uitgesteld maar zal later gepubliceerd worden.
Zie bijlage op de link aan het einde van deze Nieuwsbrief :
 • Verordening (EU) 2018/1480 of 13th ATP

Zie link voor Verordening (EU) 2018/669 of 11th ATP :   Commission Regulation (EU) 2018/669Jacques Declercq - Secretary General

Bijlagen

 

Al het nieuws