Sponsors Sponsors

Arpadis Azelis
Barentz Brenntag
Feedway Caldic
Ecochem International NV Feedway
IMCD Kreglinger Specialities
Manuchar Prayon
Radar Mecker Univar
Trafuco Road Chemie
UNIPEX

Uw logo hier?

Nieuws

Laatste nieuws

SVHC - ZEVEN SUBSTANTIE' S WORDEN DOOR ECHA VOORGESTELD VOOR AUTHORISATION

13/2/2018  • ECHA heeft aanbevolen om zeven SVHC' s uit de Candidate List nu reeds voor te stellen om op de Authorisation List te plaatsen, vanwege hun gevaar voor de gezondheid en het milieu.
 
  • Twee van die substantie' s zin toxisch voor de voortplanting terwijl de andere vijf persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) en/of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).

  • De uiteindelijke beslissing om de substantie' s in de Authorisation List op te nemen en over de data, vanaf wanneer een Authorisation moet aangevraagd worden bij ECHA, zal door de Europese Commissie samen met de Lidstaten en het Europees Parlement genomen worden.

  • Het gaat over volgende zeven substantie 's :

Draft recommendation

#

Substance name

EC

1

5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3- dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5- methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof]

(karanal group)

-

2

page2image1110769152

1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)

212-828-1

page2image1110777856

3

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)

247-384-8

page2image1110790992

4

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)

page2image1110799248

223-383-8

5

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV- 350)

253-037-1

6

2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)

223-346-6

page2image1110830000

7

1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2- benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)

page2image1110848704

271-094-0, 272-013-1
Jacques Declercq - Secretary General 

Al het nieuws