Info BACD

Visie

Verantwoorde distributie

Alle leden hebben zich er formeel toe verbonden de principes van Responsible Distribution, opgesteld door de FECC, te eerbiedigen.

Vanuit de visie waarin de BACD stelt dat chemie een essentiƫle rol te spelen heeft in de duurzame ontwikkeling van onze wereld, wil de BACD bijdragen tot een succesvolle toekomst en steeds betere levenskwaliteit voor iedereen.

Missie

De BACD heeft als missie het behartigen van de belangen van de chemische distributie. De BACD doet dit op een verantwoorde manier, waarbij mens, milieu en veiligheid centraal staan. Daarom onderschrijft de BACD de initiatieven rond Responsible Care en Product Stewardship.