Sponsors Sponsors

Arpadis Azelis
Barentz Brenntag
Feedway Caldic
Ecochem International NV Feedway
IMCD Kreglinger Specialities
Manuchar Prayon
Radar Mecker Univar
Trafuco Road Chemie
UNIPEX

Uw logo hier?

Info BACD

Doelstelling

Verantwoorde distributie

Alle leden hebben zich er formeel toe verbonden de principes van Responsible Distribution, opgesteld door de FECC, te eerbiedigen.

De BACD heeft tot doel:

 • Het bevorderen van de handel in chemische producten.
 • Het verdedigen, beschermen en ontwikkelen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden om het duurzaam ondernemen te bevorderen.
 • Het ontwikkelen van goede praktijken rond veiligheid, gezondheid en milieu in de distributie.
 • Het onderhouden van de contacten met de verschillende stakeholders van de chemische distributie.

De BACD organiseert een reeks activiteiten om dit doel te realiseren. Zo worden er regelmatig vergaderingen, cursussen en workshops georganiseerd waarop haar leden uitgenodigd worden. De verschillende commissies bestuderen en bespreken technische aangelegenheden en rapporteren hun bevindingen aan de Raad van Bestuur en aan de leden. Deze commissies zijn:

 • Commissie Transport - ADR - Logistiek
 • Commissie SHE (Safety, Health & Environment)
 • Commissie Responsible Care
 • Commissie REACH
 • Commissie Communicatie
 • Commissie Food
 • Commissie Sociale Aangelegenheden

 

De BACD wil ook bijdragen tot een betere kennis van haar activiteiten bij het grote publiek. Dit moet het imago van de chemie in het algemeen en van de distributiesector in het bijzonder ten goede komen. Daarom worden er in samenwerking met universiteiten of hogescholen wetenschappelijke studies uitgevoerd over verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld de kosten verbonden aan de veiligheid binnen onze sector of het imago van onze vereniging.