Sponsors Sponsors

Arpadis Azelis
Barentz Brenntag
Feedway Caldic
Ecochem International NV Feedway
IMCD Kreglinger Specialities
Manuchar Prayon
Radar Mecker Univar
Trafuco Road Chemie
UNIPEX

Uw logo hier?

Nieuws

Laatste nieuws

REACH - SVHC CANDIDATE LIST - VIER NIEUWE SUBSTANTIE' S TOEGEVOEGD

16/7/2019 • ECHA heeft op 16 Juli 2019 vier nieuwe substantie' s toegevoegd aan de Candidate List.
  • De vier substantie' s werden toegevoegd vanwege hun kankerverwekkende, mutagene, toxisch voor reproductie, hormoon ontregelende, persistente, bioaccumulatieve en toxische en (zeer) persistente en (zeer) bioaccumulatieve eigenschappen.
  • Het gaat over volgende substantie' s :

 

#

Substance name

EC number

CAS number

Reason for inclusion

Examples of use(s)

1

2-methoxyethyl acetate

203-772-9

110-49-6

Toxic for reproduction (Article 57 (c))

Not registered under REACH.

2

Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with = 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)

-

-

Endocrine disrupting properties (Article 57(f) � environment)

Primarily used as an antioxidant to stabilise polymers.

3

2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof)

-

-Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) � human health)

Processing aid in the production of fluorinated polymers.

4

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Endocrine disrupting properties (Article 57(f) � environment)

Used in coating products, polymers, adhesives, sealants and for the synthesis of other substances. • Verplichtingen van de leverancier van SVHC' s uit de Candidate List :
  • De leveranciers van substantie' s uit de Candidate List moeten hun klanten voorzien van een Safety Data Sheet.
  • Bij aanwezigheid van deze substantie' s aan een concentratie van > 0,1 % (gewicht) in mengsels moet tevens een Safety Data Sheet aan de klanten verleend worden.
  • Bij aanwezigheid van deze substantie' s aan een concentratie van > 0,1 % (gewicht) in artikels moeten de leveranciers voldoende informatie geven aan hun klanten en consumenten om het artikel op een veilige manier te gebruiken.
  • Daarbij moeten invoerders en producenten van artikels die deze substantie' s bevatten ECHA notifi�ren binnen de zes maand na publicatie in de Candidate List. Bijgevoegd vindt U de procedures voor de kennisgeving van stoffen in voorwerpen aan ECHA. 


 • De Candidate List van SVHC' s bevat nu reeds 201 substantie' s en deze vindt U bijgevoegd. 
Jacques Declercq - Secretary General


 

Al het nieuws