Sponsors Sponsors

Arpadis Azelis
Barentz Brenntag
Feedway Caldic
Ecochem International NV Feedway
IMCD Kreglinger Specialities
Manuchar Prayon
Radar Mecker Univar
Trafuco Road Chemie
UNIPEX

Uw logo hier?

Organisatie BACD

Lidmaatschap

De vereniging bestaat uit:

  • werkelijke leden;
  • ereleden;
  • geassocieerde leden.

Zij worden in verschillende rubrieken ingeschreven in de ledenlijst.
De Raad van Bestuur beslist soeverein over elke aanvraag tot toetreding.

Werkelijke leden

Kunnen lid worden van de vereniging als werkelijke leden, de natuurlijke of rechtspersonen die in België en/of in het Groothertogdom Luxemburg, het beroep uitoefenen van handelaar gespecialiseerd in chemische producten. Het aantal werkelijke leden is onbeperkt maar mag niet minder bedragen dan drie.
Jaarlijkse bijdrage : € 1.100 - € 2.400 naargelang het zakencijfer

Ereleden

De vereniging kan als ereleden toelaten de natuurlijke en rechtspersonen die belangstelling hebben voor haar activiteiten en haar maatschappelijk doel en door hun raad en invloed bijdragen tot haar bloei.
Jaarlijkse bijdrage : € 1.450

Geassocieerde leden

Kunnen als geassocieerde leden toegelaten worden de natuurlijke of rechtspersonen die niet in aanmerking komen als ereleden of werkelijke leden, die belangstelling hebben voor haar activiteiten en maatschappelijk doel.
Jaarlijkse bijdrage : € 800

De Kamer heeft ± 60 leden.