Verslagen

VERSLAG COMMISSIEVERGADERING - 23 NOVEMBER 2016

22-12-2016

Gelieve bijgevoegd het verslag van de Commissievergadering van 23 november 2016 te vinden.

          
Zie bijlage : Verslag Commissievergadering 23 november 2016


De bijlagen aan het verslag kunt U hieronder per Commissie vinden :

Commissie Responsible Care        
          Bijlage nr. 1 : Proposal for a tool to assess and improve Responsible Care performance in SMEs

Commissie SHE
          Bijlage nr. 2 : 
Verslag FECC SHE Committee Meeting van 30 augustus 2016

          Bijlage nr. 3 : Verordening (EU) 2016/1802 : Procedure voor toelating van dezelfde biociden

          Bijlage nr. 4 : FECC BDO/GBL Voluntary Product Stewardship Code

Commissie REACH
          Bijlage nr. 5 Verslag van de WALRIP vergadering van 13 september 2016

          Bijlage nr. 6 : KB inzake kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk worden ingedeeld

          Bijlage nr. 7 : Guidance on Labelling and Packaging - Updated

          Bijlage nr. 8 : EU Lidstaten voor een geharmoniseerde informatie van de Poison Centres

          Bijlage nr. 9 : Community Rolling Action Plan - CoRAP 2017 - 2019

          Bijlage nr. 10 : Substances potentially subject to Compliance Checks

Commissie Food - Feed - Pharma - Cosmetics
          Bijlage nr. 11 : 
Report on the Implementation on the FCM Regulation nr. 1935/2004

          Bijlage nr. 12 : Summary of the Adopted Resolution on FCM

          Bijlage nr. 13 : Press Release van het Europees Parlement : Food Contact Materials

          Bijlage nr. 14 : FAVV Document : Materialen die met Levensmiddelen in Contact komen

  Jacques Declercq - Secretary General