français   english

Belgian Association of Chemical Distributors

Verantwoorde distributie. Alle leden hebben zich er formeel toe verbonden de principes van Responsible Care, opgesteld door de FECC, te eerbiedigen.

More value through distribution

Info BACD

Visie

Vanuit de visie waarin de BACD stelt dat chemie een essentiële rol te spelen heeft in de duurzame ontwikkeling van onze wereld, wil de BACD bijdragen tot een succesvolle toekomst en steeds betere levenskwaliteit voor iedereen.

Missie

De BACD heeft als missie het behartigen van de belangen van de chemische distributie. De BACD doet dit op een verantwoorde manier, waarbij mens, milieu en veiligheid centraal staan. Daarom onderschrijft de BACD de initiatieven rond Responsible Care en Product Stewardship.

Meer info

Laatste nieuws

ECHA NEWS 21 January 2021

Please find latest ECHA news here on  View online  about :

 

 • SVHC: Candidate List updated with two chemicals that are toxic for reproduction

 • REACH: Restriction dossier for lead in ammunition (gunshots and bullets) and fishing tackle submitted

 • CLP: New intention to harmonise classification and labelling

 • Biocides: Streamlining efficacy assessment of disinfectant product families

 • Waste: Candidate List package updated for SCIP notifications

 • IT-Tools: New version of Chesar now available

 • Supply chain communication: New and updated use maps elements published in the Use Maps Library for various sectors

 • Persistant organic pollutants:Methoxychlor: risk profile adopted

 • Board of appel: Appeal against a compliance check decision dismissed

 • Meetings: REACH Committee meeting in February – agenda available

 

Lees verder

ORGANISATIE

Activiteiten

Momenteel geen activiteiten gepland
Meer info

BACD leden

De vereniging bestaat uit:

 • werkelijke leden
 • ereleden
 • geassocieerde leden

Download statuten Toetreden als lid

Onze sponsors

De website van BACD maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN