français   english

Belgian Association of Chemical Distributors

Verantwoorde distributie. Alle leden hebben zich er formeel toe verbonden de principes van Responsible Care, opgesteld door de FECC, te eerbiedigen.

More value through distribution

Info BACD

Visie

Vanuit de visie waarin de BACD stelt dat chemie een essentiële rol te spelen heeft in de duurzame ontwikkeling van onze wereld, wil de BACD bijdragen tot een succesvolle toekomst en steeds betere levenskwaliteit voor iedereen.

Missie

De BACD heeft als missie het behartigen van de belangen van de chemische distributie. De BACD doet dit op een verantwoorde manier, waarbij mens, milieu en veiligheid centraal staan. Daarom onderschrijft de BACD de initiatieven rond Responsible Care en Product Stewardship.

Meer info

Laatste nieuws

ECHA NIEUWS 15-09-21

Klick op  View online voor het laatste ECHA nieuws over volgende onderwerpen:

Intro :

  • Know more about hazardous chemicals in products – SCIP data published

REACh:

  • Risks from chemicals in baby diapers not demonstrated
  • Consultation on SEAC's draft opinion on a proposal to restrict substances in single-use baby diapers
  • Updated application for authorisation formats
  • Have your say on the proposed restriction of lead in outdoor shooting, hunting and fishing

CLP:

  • New proposals and intentions to harmonise classification and labelling

       Two intentions were submitted for:

ORGANISATIE

Activiteiten

24-09-2021Raad van Bestuur 24 september 2021
24-09-2021Week-end van de Chemie september 2021 : programma + inschrijving
Meer info

BACD leden

De vereniging bestaat uit:

  • werkelijke leden
  • ereleden
  • geassocieerde leden

Download statuten Toetreden als lid

Onze sponsors

De website van BACD maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN