français   english

Belgian Association of Chemical Distributors

Verantwoorde distributie. Alle leden hebben zich er formeel toe verbonden de principes van Responsible Care, opgesteld door de FECC, te eerbiedigen.

More value through distribution

Info BACD

Visie

Vanuit de visie waarin de BACD stelt dat chemie een essentiële rol te spelen heeft in de duurzame ontwikkeling van onze wereld, wil de BACD bijdragen tot een succesvolle toekomst en steeds betere levenskwaliteit voor iedereen.

Missie

De BACD heeft als missie het behartigen van de belangen van de chemische distributie. De BACD doet dit op een verantwoorde manier, waarbij mens, milieu en veiligheid centraal staan. Daarom onderschrijft de BACD de initiatieven rond Responsible Care en Product Stewardship.

Meer info

Our sponsors

Laatste nieuws

ECHA nIeuws 29-11-23

Klik op de artikels om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen bij ECHA over volgende onderwerpen:

Intro:

ECHA identifies risks from PVC additives and microparticle releases

Reach:

European Commission decisions on applications for authorisation

  • 4-(1,1,3,3-Tetra methylbutyl)phenol, ethoxylated...

    Lees verder

ORGANISATIE

Activiteiten

13-12-2023Commissievergadering 13 december 2023
17-01-2024Nieuwjaarsreceptie + lunch
Meer info

BACD leden

De vereniging bestaat uit:

  • werkelijke leden
  • ereleden
  • geassocieerde leden

Download statuten Toetreden als lid

De website van BACD maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN