français   english

Belgian Association of Chemical Distributors

Verantwoorde distributie. Alle leden hebben zich er formeel toe verbonden de principes van Responsible Care, opgesteld door de FECC, te eerbiedigen.

More value through distribution

Info BACD

Visie

Vanuit de visie waarin de BACD stelt dat chemie een essentiële rol te spelen heeft in de duurzame ontwikkeling van onze wereld, wil de BACD bijdragen tot een succesvolle toekomst en steeds betere levenskwaliteit voor iedereen.

Missie

De BACD heeft als missie het behartigen van de belangen van de chemische distributie. De BACD doet dit op een verantwoorde manier, waarbij mens, milieu en veiligheid centraal staan. Daarom onderschrijft de BACD de initiatieven rond Responsible Care en Product Stewardship.

Meer info

Laatste nieuws

ECHA NEWS 18 November 2020

Please find the latest ECHA news here. View online

Subjects are : 

 • Nanomaterials : What do EU citizens think about it ? 
 • REACh : Consultations launched for applications for authorisation and review reports
 • Bisphenol A : Call for evidence on the restriction of bisphenol A - background information updated
 • CLP: Second amendment of Annex VIII published
 • ECHA: What is ECHA’s integrated regulatory strategy?
 • BIOCIDES: Webinar on IUCLID 6...

  Lees verder

ORGANISATIE

Activiteiten

13-01-2021Nieuwjaarsreceptie
Meer info

BACD leden

De vereniging bestaat uit:

 • werkelijke leden
 • ereleden
 • geassocieerde leden

Download statuten Toetreden als lid

Onze sponsors

De website van BACD maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN