français   english

Responsible Care

De chemie maakt integraal deel uit van ons dagelijks leven. Haar ontwikkeling is een voorwaarde tot vooruitgang van mens en gemeenschap. Alle economische activiteiten hebben echter een impact op het milieu

Responsible Care is een filosofie die het beginsel van ecologisch verantwoorde ontwikkeling onderschrijft. Het is:

 1. een leidraad doorheen de hele bedrijfsvoering.
 2. een verbintenis tot verantwoord en zorgvuldig beleid.

De distributie van chemische producten kan alleen veiliger worden als alle betrokken daar samen de schouders onder zetten.

Responsible Care

De BACD, Belgian Association of Chemical Distributors, onderkent integraal de beleidsprincipes van het Responsible Care gedachtegoed. Daarmee onderschrijven alle leden de verbintenis om alles in het werk te stellen om prestaties inzake veiligheid, bescherming van de gezondheid en van het leefmilieu, continu te verbeteren.

Het Responsible Care programma wordt wereldwijd toegepast. In Europa zijn het CEFIC en FECC in België essenscia die het programma monitoren. De BACD heeft met essenscia een verbintenis aangegaan om het Responsible Care Programma, zoals door hen voorgesteld, integraal over te nemen.

BACD Responsible Care Certificaat.
Leden van de BACD die de principes van het Europese Responsible Care volledig opnemen en toepassen in hun bedrijfsfilosofie kunnen het BACD Responsible Care Certificaat verkrijgen.
Het Responsible Care programma bestaat uit verschillende stappen dat elk lid van onze vereniging moet volgen :

 1. Een verbintenis vanwege de directie van het bedrijf om de 8 basisregels toe te passen.
 2. Het aanduiden van een Responsible Care Coordinator, RCC, in de schoot van de maatschappij.
 3. Op regelmatige tijdstippen een evaluatie te maken van de manier waarop de RC-basisregels in de firma worden gevolgd en toegepast. Deze evaluatie wordt driejaarlijks extern geauditeerd Third Party Verification, TPV.
 4. Eén maal per jaar de vragenlijst betreffende de Indices of Performance (IoP) van de firma over te maken aan de BACD, op basis waarvan men dan statistieken kan opmaken die toelaten de inspanningen van de industrie en distributie te meten.
 5. Beschikken over een programma om verbeteringen in te voeren.

BACD beveelt als type evaluatie SQAS Distributors/ ESAD aan, omdat dit type assessment ook wordt gepubliceerd en voor alle actoren in de industrie toegankelijk is. De driejaarlijkse audits worden uitgevoerd door bij SQAS geaccrediteerde Assessors.

Voor kleinere bedrijven voorziet CEFIC een online “European Responsible Care Self-assessment Tool”, waartoe onze leden toegang kunnen krijgen. De integratie met industrie-standaarden zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 450001 draagt ertoe bij dat de vragenlijst snel kan doorlopen worden, en ook vlot door uw ISO 9001 auditor kan geverifieerd worden.

ACHT BASISPRINCIPES

Leden van de BACD engageren zich om volgende basisprincipes van Responsible Care te respecteren:

 1. Wettelijke eisen.
  Handelen volgens alle wettelijke regelingen en relevante gedragscodes.
  ISO 9001: Par. 5.1.a
 2. Risico Management.
  Al het mogelijke doen opdat de activiteiten binnen het bedrijf geen onnodige risico’ s met zich meebrengen voor werknemers, klanten, de samenleving of het milieu.
  ISO 9001: Par. 7.5.
 3. Beleid en Documentatie.
  Schriftelijke documentatie onderhouden van de bedrijfsactiviteiten en er zich van verzekeren dat het beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu voldoet aan de eisen van het Responsible Care-programma en integraal deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie.
  ISO 9001: Par. 5.3. en 4.2.
 4. Product Informatie.
  Relevante informatie betreffende gezondheid, veiligheid en milieu voorzien op producten en activiteiten naar werknemers, klanten en het publiek.
  ISO 9001: Par. 5.1. – 7.2. – 7.4. en 7.5.
 5. Opleiding - Training.
  Al het mogelijke doen opdat alle werknemers op de hoogte zijn van hun engagement naar Responsible Care en de nodige opleidingen voorzien om de doelstellingen naar gezondheid, veiligheid en milieu te kunnen realiseren.
  ISO 9001: Par. 6.
 6. Noodplan.
  Noodplannen opstellen en onderhouden.
  ISO 9001: Par. 7.5.3. – 8.5.2. en 8.5.3.
 7. Doorlopende Verbeteringen.
  Ernaar streven die activiteiten, die de kwaliteit van het eigen bedrijf verbeteren, te ondersteunen en het bewustzijn van alle betrokkenen inzake gezondheid, veiligheid en milieu in de bedrijfsvoering te ondersteunen.
  ISO 9001: Par. 8.5. en 5.6.
 8. Communicatie.
  De omgeving op de hoogte houden van de activiteiten van het bedrijf en reageren op eventuele bezorgdheid.
  ISO 9001: Par. 5.5.3. – 7.2.3. en 7.4.

 

De website van BACD maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN