français   english

Doelstelling BACD

 • Het bevorderen van de handel in chemische producten.
 • Het verdedigen, beschermen en ontwikkelen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden om het duurzaam ondernemen te bevorderen.
 • Het ontwikkelen van goede praktijken rond veiligheid, gezondheid en milieu in de distributie.
 • Het onderhouden van de contacten met de verschillende stakeholders van de chemische distributie.

De BACD organiseert een reeks activiteiten om dit doel te realiseren. Zo worden er regelmatig vergaderingen, cursussen en workshops georganiseerd waarop haar leden uitgenodigd worden. De verschillende commissies bestuderen en bespreken technische aangelegenheden en rapporteren hun bevindingen aan de Raad van Bestuur en aan de leden. Deze commissies zijn:

 • Commissie Circulaire Economie
 • Commissie Transport - ADR - Logistiek
 • Commissie Responsible Care
 • Commissie REACH
 • Commissie Communicatie
 • Commissie FOOD - FEED - PHARMA - COSMETICS
 • Commissie Sociale Aangelegenheden

BACD

De BACD wil ook bijdragen tot een betere kennis van haar activiteiten bij het grote publiek. Dit moet het imago van de chemie in het algemeen en van de distributiesector in het bijzonder ten goede komen. Daarom worden er in samenwerking met universiteiten of hogescholen wetenschappelijke studies uitgevoerd over verschillende thema's zoals bijvoorbeeld de kosten verbonden aan de veiligheid binnen onze sector of het imago van onze vereniging.

Sector Profiel

 • De verkoop van diverse categorieën van chemische producten vereist dat de betrokken maatschappijen verschillende niveaus van kennis en vaardigheden bezitten evenals een aangepaste organisatie.
 • De doelgroepen zijn : Distributeurs - Groothandel - Agenten - Traders - Formulatoren - Producenten.
 • De leden van de BACD spelen een centrale rol in de bevoorrading van de industrie met chemische producten en geven de klanten toegang tot de nationale en internationale markten voor chemicaliën. Distributie en handel in chemische producten is hun beroep.
 • De sector vertegenwoordigt 15 % van de totale omzet van de chemie in België, maar ruim 90 % van de klantencontacten.

Documenten BACD

PDF bestanden.

Word bestanden.

Geen bestanden

Excel bestanden.

Geen bestanden

Power Point bestanden.

Geen bestanden

De website van BACD maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN